Få reda på mer om vår expertis kring vatten och avloppsvatten

Vi hjälper er att säkerställa vattenkvalitén och uppfylla lagkrav

Dricksvattenkvalitet, säkerhet och efterlevnad av branschstandarder måste säkerställas. Vi hjälper er att klara allt strängare lagkrav. Med vår industrikunskap och ny teknik klarar ni utmaningarna med alltmer komplexa processer, även när kostnadsbesparingar behöver göras. Vi förbättrar effektiviteten i hela er vattenreningsprocess, samtidigt förbättrar ni er anläggnings prestanda och sänker era driftskostnader.

Läs mer detaljerad information

Ta reda på mer om vår expertis kring vatten och avloppsvatten

Endress+Hauser erbjuder produkter, servicetjänster och lösningar som hjälper er att säkerställa vattensäkerhet och regelefterlevnad, samtidigt som er effektivitet höjs genom att både driftskostnader och komplexiteten minskar.