Se hur vi kan hjälpa dig

Kalibreringar utförda på plats med minimal risk och dessutom nästan helt utan processavbrott

Endress+Hauser erbjuder en säker och kostnadseffektiv metod för kalibrering av flödesinstrument. Vår helt spårbara kalibrering utförs på plats av utbildade serviceingenjörer och säkerställer mätnoggrannhet och kvalitet samtidigt som processens driftstopp reduceras. På en dag kan flera flödesmätare kalibreras, vilket sparar både tid och resurser.

Kalibrering på plats kontra kalibrering på laboratorium

Dra nytta av kalibreringar på plats

Kalibrering på plats

Våra mobila kalibreringsriggar erbjuder den noggrannhet som krävs för att uppfylla dina krav för lagefterlevnad och säkerhet. Kalibreringsutrustningen är helt spårbar enligt nationella och internationella standarder. Våra serviceingenjörer har lång erfarenhet och expertis du kan lita på. Ett besök kan schemaläggas enligt ditt produktionsschema. Serviceavtal finns tillgängliga för att säkerställa din bekvämlighet och besparingar.

  • Spara tid

    Kalibrering av ett flödesinstrument kan göras på under en timme

  • Förbättrad tillgänglighet

    Flödeskalibrering på plats innebär färre processavbrott

  • Färre insatser

    Färre insatser, kostnader och risker involverade jämfört med traditionella kalibreringsmetoder

Ladda ner den tekniska artikeln

mobil kalibrering

Lär dig hur du sparar tid och resurser samtidigt som du håller internationella kalibreringsstandarder