Wieloletnie doświadczenie w zakresie wzorcowań

Sprawdzone procedury to klucz do spójności i wysokiej jakości kalibracji

Czy wzorcowanie jest jednym z Twoich głównych zadań? Zakładamy, że nie. Nikogo nie dziwią występujące braki systemów kontroli jakości wzorcowania ani ograniczona wiedza z zakresu metrologii na terenie zakładów przemysłowych. Dlatego kluczem do udanego zarządzania wzorcowaniem jest zdefiniowanie Standardowych Procedur Postępowania i/lub dobór oraz utrzymanie we właściwym stanie urządzeń wzorcowych. Dodatkowo, aby spełnić wymogi z zakresu spójności (pomiarowej), wszystkie działania i wyniki wzorcowań należy rejestrować w jednakowej formie. Endress+Hauser ma rozwiązanie, którego potrzebuje Twoja firma.

Światowe standardy Endress+Hauser, opracowane dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wzorcowaniu na potrzeby najbardziej wymagających branż przemysłu w ponad 50 krajach, umożliwiają naszym inżynierom zapewnienie najwyższej jakości kalibracji. Uzupełnieniem doświadczenia jest rozległa wiedza fachowa naszego personelu. Dzięki zastosowaniu własnych procedur oraz nadzorowanych metrologicznie wzorców pomiarowych, każdy specjalista ds. kalibracji Endress+Hauser wykonuje czynności w sposób powtarzalny — w zakładzie Klienta lub w ramach naszej sieci akredytowanych laboratoriów metrologicznych na całym świecie.

Jednorodne świadectwa wzorcowania Endress+Hauser zawierają szczegóły dotyczące każdej kalibracji oraz informacje na temat jej spójności, pomiarowej, zgodności wzorców z normami i ich klasy metrologicznej. Wszystkie dane są rejestrowane, by w razie potrzeby wspomóc wdrożenie działań korygujących u klienta. Usługi w zakresie wzorcowania Endress+Hauser umożliwiają utrzymanie zadanych parametrów technicznych urządzeń pomiarowych oraz zapewniają gotowość do audytów związanych z jakością i zachowaniem zgodności metrologicznej.

Jako kompetentny partner oferujemy ogólnoświatowy Program Zarządzania Kalibracjami oraz najlepsze w swojej klasie usługi w zakresie wzorcowania niezależnie od miejsca ich wykonywania. W szczególności oferujemy unikatową usługę wzorcowania przepływomierzy w zakładzie produkcyjnym klienta, bezpośrednio na instalacji technologicznej, z wykorzystaniem naszych mobilnych stacji kalibracyjnych.

20

akredytowanych laboratoriów kalibracyjnych

zgodnych z ISO 17025 i dostępnych na każdym kontynencie