Wieloletnie doświadczenie w zakresie wzorcowań

Sprawdzone procedury to klucz do spójności i wysokiej jakości kalibracji

Czy wzorcowanie jest jednym z Twoich głównych zadań? Zakładamy, że nie. Nikogo nie dziwią występujące braki systemów kontroli jakości wzorcowania, ani ograniczona wiedza z zakresu metrologii na terenie zakładów przemysłowych. Dlatego kluczem do udanego zarządzania procesem kalibracji jest zdefiniowanie Standardowych Procedur Postępowania, a także dobór i utrzymanie we właściwym stanie urządzeń wzorcowych. Dodatkowo, aby spełnić wymogi z zakresu spójności pomiarowej, wszystkie działania i wyniki wzorcowań należy rejestrować w jednakowy sposób. Endress+Hauser ma rozwiązanie, którego potrzebuje Twoja firma.

Światowe standardy Endress+Hauser, opracowane dzięki międzynarodowej współpracy z najbardziej wymagającymi branżami przemysłu, umożliwiają naszym specjalistom zapewnienie najwyższej jakości usługi kalibracji. Uzupełnieniem doświadczenia jest rozległa wiedza naszego personelu. Dzięki zastosowaniu własnych procedur oraz nadzorowanych metrologicznie wzorców pomiarowych, każdy specjalista ds. kalibracji Endress+Hauser wykonuje wzorcowanie w sposób powtarzalny — zarówno na miejscu u Klienta, jak również w ramach naszej sieci akredytowanych laboratoriów metrologicznych.

Świadectwa wzorcowania Endress+Hauser zawierają szczegóły dotyczące każdej kalibracji oraz informacje na temat jej spójności pomiarowej, zgodności wzorców z normami i ich klasy metrologicznej. Wszystkie dane są rejestrowane, by w razie potrzeby wspomóc wdrożenie działań korygujących u klienta. Usługa kalibracji Endress+Hauser umożliwia utrzymanie zadanych parametrów technicznych urządzeń pomiarowych oraz zapewnia gotowość do audytów związanych z jakością i zachowaniem zgodności metrologicznej.

Jako kompetentny partner oferujemy ogólnoświatowy Program Zarządzania Kalibracjami oraz najlepsze w swojej klasie usługi wzorcowania, niezależnie od miejsca ich wykonywania. W szczególności polecamy naszą unikatową usługę wzorcowania przepływomierzy na miejscu u klienta. Wykonujemy ją bezpośrednio na instalacji technologicznej, z wykorzystaniem naszych mobilnych stacji kalibracyjnych.

20

akredytowanych laboratoriów kalibracyjnych

zgodnych z ISO 17025 i dostępnych na każdym kontynencie