Elastyczna oferta usług wzorcowania

Wzorcowanie aparatury naszą mobilną stacją kalibracji lub w akredytowanym laboratorium, zapewniają pełną spójność pomiarową.

Dzięki współpracy z Endress+Hauser jako partnerem świadczącym usługi wzorcowania urządzeń pomiarowych, możesz liczyć na szybko wykonaną kalibrację, łatwą komunikację i możliwość planowania swych wydatków. Jako długoterminowy partner, nasza firma ciągle doskonali procedury wzorcowania oraz dokładność swej aparatury, co pozytywnie wpływa na Państwa wskaźnik efektywności wyposażenia (OEE) oraz z wykorzystaniem odpowiednich mechanizmów pozwoli zoptymalizować interwały kalibracyjne.

Oszczędności zasobów pozwolą na dalsze inwestycje

Podczas planowego przestoju potrzebujesz całej aparatury niezbędnej do wzorcowania. Usługi kalibracji na miejscu u klienta zapewniają pełną identyfikowalność i dokładność, więc zachowujesz całkowitą zgodność ze specyfikacją i przepisami. Aparatura do pomiaru wszystkich parametrów procesu – przepływu, temperatury, ciśnienia oraz parametrów analitycznych, także aparatura innych producentów – może być wzorcowana na miejscu u klienta lub w naszych laboratoriach akredytowanych, zgodnie z ISO 17025. Zapewniamy pełną identyfikowalność. Akredytacja jest dowodem najwyższej jakości usług kalibracji świadczonych przez naszą firmę.

usługi wzorcowania na miejscu u klienta lub w laboratorium ©Endress+Hauser

Nasi eksperci świadczą usługi wzorcowania tam, gdzie ich potrzebujesz – posiadamy akredytację zgodnie z ISO 17025, zapewniamy pełną spójność pomiarową.

  • Najwyższa jakość wzorcowania

    Nasza firma jest wiodącym producentem aparatury pomiarowej, posiadamy najwyższe kwalifikacje do świadczenia usług kalibracji

  • Mniejszy nakład pracy

    Powierzając usługi wzorcowania zewnętrznemu podmiotowi możesz więcej czasu poświęcić na swoją podstawową działalność

  • Mniejsze obciążenia związane z konserwacją

    Personel utrzymania ruchu jest skoncentrowany na Państwa podstawowej działalności

Pobierz nasz artykuł opublikowany w czasopiśmie Chemical Engineering

profesjonalna kalibracja poprawia jakość procesu

Przeczytaj „Profesjonalna kalibracja wspiera doskonałość operacyjną”

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>